Įgyvendinome Europos Sąjungos projektus (8):

1. Informacinių technologijų paslaugų kokybės valdymo sistemos LT ISO/IEC 20000-01 diegimas ir sertifikavimas

Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-820-01-0057


2. Projektas „ES teisės žinių valdymo informacinė sistema integruota su nacionaline teisės sistema“

Projekto nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-01-093


3. Teisinės atitikties sprendimo prototipo sukūrimas

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-072


4. Projektas „Teisinės informacijos IT produktų ir paslaugų plėtra užsienio rinkose“

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-01-402


5. Projektas „Įmonės efektyvumo, suderinto su strategija, matavimo metodo diegimas“

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-01-068A


6. Projektas „Teisinės informacijos teikimo paslaugų valdymo ir užsakymų priėmimo bei valdymo procesų informacinės sistemos diegimas“

Projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-01-289


7. Projektas „Darbo su teisės aktų bazės objektais įrankių sistemos sukūrimo galimybių studija“

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-01-147


8. Projektas „Konsoliduotos, susistemintos, svarbiausios teismų praktikos sistemos sukūrimo galimybių studija“

Projekto Nr. VP2-1.3-ŪM-01-K-01-149